Firesta - stavíme pro Vás

 

Slavnostní otevření ulice Milady Horákové


26. 6. 2015 byla za účasti primátora města Brna Petra Vokřála slavnostně otevřená zrekonstruovaná ulice Milady Horákové.

Rekonstrukce zahrnovala komplexní opravu ulice od Koliště až ...

více...

Kostnice pod kostelem sv. Jakuba

22. června 2012 byla slavnostně otevřena kostnice pod kostelem svatého Jakuba v Brně.

Kostnice je po Mincmistrovském sklepě a Labyrintu pod Zelným trhem třetím podzemním prostorem, který je zp...

více...

Výměna nosné konstrukce znojemského viaduktu

V rámci stavby Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov-Znojmo, byla v červenci 2008 zahájena rekonstrukce významného mostního objektu SO 04-19-01 Železniční most v km 99,297, označované...

více...

Most na silnici I/67 přes Bohumínskou stružku, trať ČD a ulici Jana Palacha

V říjnu 2011 byla dokončena výstavba mostu v Bohumíně jako součást nového městského obchvatu v rámci přeložky silnice I/67 do Skřečoně.

Silnice I/67 představuje významnou komunikaci regi...

více...

Hraniční most D8

Nosná konstrukce mostu

Spřažený ocelobetonový spojitý nosník komorového průřezu o 6-ti polích, samostatný pro každý dopravní směr

Délka mostu

430 m

Rozpětí jednotli...

více...