Firesta - stavíme pro Vás

 

Železniční most v km 80,930 trati Hohenau - Přerov

Mostní objekt se nachází v katastrálním území Poštorná, místní části města Břeclav na železniční trati Hohenau - Přerov v mezistaničním úseku trati. Objekt přemosťuje odhlehčovací rameno...

více...

Výroba a montáž mostu SO 207 - most přes údolí potoka Kremlice v km 6,103, Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava

Objekt SO 207 převádí v obou směrech silnici I/11 přes údolí potoka Kremlice na nově budovaném propojení mezi Ostravou a Opavou.

Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený komorový ocelobetonov...

více...

Kostnice pod kostelem sv. Jakuba

22. června 2012 byla slavnostně otevřena kostnice pod kostelem svatého Jakuba v Brně.

Kostnice je po Mincmistrovském sklepě a Labyrintu pod Zelným trhem třetím podzemním prostorem, který je zp...

více...

Most na silnici I/67 přes Bohumínskou stružku, trať ČD a ulici Jana Palacha

V říjnu 2011 byla dokončena výstavba mostu v Bohumíně jako součást nového městského obchvatu v rámci přeložky silnice I/67 do Skřečoně.

Silnice I/67 představuje významnou komunikaci regi...

více...

Výměna nosné konstrukce znojemského viaduktu

V rámci stavby Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov-Znojmo, byla v červenci 2008 zahájena rekonstrukce významného mostního objektu SO 04-19-01 Železniční most v km 99,297, označované...

více...