FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce

Pl. Juliusza Słowackiego 1, 43-400 Cieszyn

Sekretariat: tel. (+48) 33 853 41 24, fax. (+48) 33 851 02 09

e-mail: biuro@firesta.pl

Regon: 242857279, NIP: 206 000 21 04

Firma jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku -

Białej, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000411507.

 

Szczegółowe dane kontaktowe

mgr inż. Jan Stupka | Dyrektor

e-mail: stupka@firesta.cz


Jolanta Frankova | Kierownik Oddziału

tel.: +420 724 509 853 (CZ) | +48 518 697 259 (PL)

e-mail: frankova@firesta.cz


mgr inż. Przemysław Ściskała | Kierownik ds. Kontraktów

tel.: +48 508 768 435 (PL)

e-mail: sciskala@firesta.pl


Dział przygotowania produkcji

mgr Iwona Ściskała (Pol) | Specjalista ds. Przygotowania Produkcji

tel.: +48 506 278 374 (PL)

e-mail: pol@firesta.plDział przetargów

Jolanta Frankova | Część formalna ofertowania

tel.: +420 724 509 853 (CZ) | +48 518 697 259 (PL)

e-mail: frankova@firesta.cz 

mgr inż. Wojciech Uroda | Inżynier budowy

tel.: +48 506 813 508 (PL)

e-mail: uroda@firesta.pl