Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb

Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb

Izolace asfaltovými pásy
Izolace dopravních a inženýrských staveb asfaltovými pásy provádíme již od roku 1997. Při realizaci používáme pouze schválené izolační systémy na ŘSD (IS) a SŽDC (SVI). Používáme asfaltové modifikované pásy výrobců: KVK Parabit, Icopal, Axter. Při realizaci se řídíme zejména ČSN 73 6242 TKP 21 a TNŽ 73 6280. Silniční mosty jsou prováděny převážně izolačními systémy s kotevní a pečetící vrstvou. Ochrana izolace litým asfaltem. Železniční mosty jsou prováděny na penetrační nátěr s plnoplošným natavením izolace k podkladu nebo volně položené. Ochrana izolace je tvořena dle jednotlivých typů SVI - geotextilií, tvrdou ochranou betonem nebo litým asfaltem případně extrudovaným polystyrenem.

Stříkaná polyuretanová izolace
Stříkané izolace provádíme již od roku 2002. Při realizaci používáme pouze schválené izolační systémy na ŘSD (IS) a SŽDC (SVI). Při realizaci se řídíme zejména ČSN 73 6242 TKP 21 a TNŽ 73 6280, TP 164. Používáme materiály výrobců BASF (systém Masterseal) a SIKA (systém Sikalastic). Izolace je prováděna strojně na obrokovaný (otryskaný) betonový nebo ocelový podklad opatřený kotevním epoxidovým nátěrem s posypem pískem. Izolace se provádí v tloušťkách 2mm pro silniční stavby a 5mm pro železniční stavby. Ochrana izolace na silničních mostech je provedena litým asfaltem. Na železničních mostech je ochrana geotextilií nebo bez ochrany (dle aplikace).

Stříkané izolace provádíme také v rámci pochozích systémů lávek pro cyklisty a chodce. V tomto případě je stříkaná izolace ještě opatřena adhezní vrstvou s posypem pískem. Celý povrch je sjednocen UV nátěrem. Výběr odstínu je dle požadavků investora. Nejčastěji RAL 7032 – šedá.

Mezi největší výhody stříkaných izolací je provádění izolace bez spojů a možnost zaizolování i složitých detailů.

Stěrkové přímo pojížděné a přímo pochozí systémy Tarco Qubik NT, NTF

Přímopojížděné a přímopochozí systémy Tarco Qubik NT, NTF provádíme již od roku 1994. Při realizaci se řídíme ČSN 73 6242 TKP 21 a TP 211. Tento systém na bázi epoxidu je vyráběn Gjerlev a/s v Dánsku a naše firma je jeho výhradním dovozcem a aplikátorem v ČR. Tato izolace je používána jak na silničních mostech v toušťce 8-10mm kde nahrazuje klasickou skladbu izolace asfaltových pásů a vozovkového souvrství, tak i na lávkách pro pěší a cyklisty v toušťce 4-5mm

Vedoucí střediska
Ing. Tomáš Uwira

Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb
HOHENAU

Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb
Lávka Nová Karolina

Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb
Mokré Lazce

Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb
Ostrava Vítkovice

Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb
Oldřichovice - Bystřice

Hydroizolace dopravních a inženýrských staveb
Rousínov