Mosty

Mosty

Na stavbách silničních a železničních mostů se aktivně podílíme již od vzniku firmy. Provádíme mostní stavby pro obce, města, kraje, SÚS, ŘSD ČR, SŽDC.

Silniční mosty

Většinu stavebních zakázek, novostavby i rekonstrukce, realizujeme samostatně vlastními kapacitami. Kompletnost dodávky zajišťují specializovaná střediska akciové společnosti Firesta.

Realizovali jsme mimo jiné samostatně vlastními kapacitami celý úsek Modernizace Jihlava km 112 - km 119 Velký Beranov. Součástí této náročné stavby na termín, kapacity a celkové požadavky správce stavby a objednatele, jsou i dálniční mosty a nadjezdy. Stavba patří k nejsložitějším v ČR.


Železniční mosty

Provádíme opravy, rekonstrukce a novostavby železničních mostů, propustků a podchodů. Dále pak opravy a rekonstrukce tunelů. Práce zajišťujeme komplexně vlastními kapacitami včetně provedení hydroizolací, sanací, výroby ocelových konstrukcí, speciálního zakládání, manipulací s konstrukcemi a mostními provizorii a v neposlední řadě pracemi na železničním svršku.
Svým technickým vybavením, kvalifikovanými pracovníky, využíváním moderních a progresivních technologií a zkušenostmi z realizovaných staveb zaručujeme včasné splnění všech dohodnutých podmínek dodávek.

Vedoucí střediska Silniční mosty
Ing. Ivo Habarta

Vedoucí střediska Železniční mosty
Ing. Libor Hökl