Podzemní stavby

Podzemní stavby

Provádíme opravy, rekonstrukce a novostavby tunelů, štol pro inženýrské sítě a podchycování a sanace svahů. Většinu prací zajišťujeme vlastními kapacitami včetně geotechnických prací.

Vedoucí střediska
Ing. Libor Hökl

Podzemní stavby
Tunely Adamov - Blansko

Podzemní stavby
Tunel Jablunkov

Podzemní stavby
Cacovický tunel

Podzemní stavby
Domašovský tunel

Podzemní stavby
Husovický tunel

Podzemní stavby
Královopolský tunel

Podzemní stavby
Prštický tunel