Podzemní stavby

Podzemní stavby

Provádíme opravy, rekonstrukce a novostavby tunelů, štol pro inženýrské sítě a podchycování a sanace svahů. Většinu prací zajišťujeme vlastními kapacitami včetně geotechnických prací.

Vedoucí střediska
Ing. Libor Hökl

Podzemní stavby
Tunel Jablunkov

Podzemní stavby
Cacovický tunel

Podzemní stavby
Domašovský tunel

Podzemní stavby
Husovický tunel

Podzemní stavby
Královopolský tunel

Podzemní stavby
Prštický tunel