Polsko

Głogoczów

BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD DROGĄ KRAJOWĄ NR 7 W KM 684+720 W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOCZÓW, W RAMACH PROGRAMU: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.

Investor/Objednatel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
 
Popis stavby:

1. Základní technické parametry lávky pro chodce:

Byla provedena lávka s obloukovou konstrukcí (ocelový oblouk se zavřeným obdélníkovým řezem. Oblouk přechází šikmo nad mostovkou, úhel křížení osy oblouku s osou mostovky činí 9°). Mostovku tvoří železobetonová deska opřena o dva krajní železobetonové nosníky. Konstrukce mostovky se ve středové části opírá o ocelové rámy zavěšené na oblouk. Konce mostovky se jedním rohem opírají o podpěru oblouku, druhým pak o železobetonový sloup, podepřený železobetonovou šikmou vzpěrou.

Přístup k objektu se provádí železobetonovým schodištěm s šířkou stupně rovnající se 2 m a výtahy umístěnými na obou koncích lávky.

2. Rozsah provedených stavebních prací zahrnoval:
Stavbu lávky pro chodce v km cca 684+720 Státní silnice č. 7 (teoretické rozpětí = 43,34 m, celková délka = 71,25m, celková šířka objektu = 10,50 m);
 • stavbu přístupů k lávce spolu s krajnicemi,
 • stavbu lineárního odvodnění,
 • stavbu zpevnění svahu,
 
 • stavbu svodidel,
 • stavbu dešťové kanalizace v rozsahu: odvodnění lávky a přilehlého terénu,
 • stavbu elektroenergetických vedení SN 15kV,
 • stavbu elektroenergetických vedení NN 0,4kV, v rozsahu: stavby osvětlení, stavby iluminace konstrukce, stavby napájení výtahů, stavby instalace monitoringu, stavby instalace ohřevu
 • stavbu trafostanice,
 • demolici elektroenergetických vedení NN 0,4kV,
 • rekonstrukci sdělovacího vedení (nadzemní vedení), (kabelové vedení), (zabezpečení chráničkou).
 
 • Délka lávky: 71,25 m
 • Šířka lávky: 10,50 m