Polsko

Most Kluszkowce

BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DW 969 W M. KLUSZKOWCE

Investor/Objednatel: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
 
Popis stavby:

DW [krajská silnice] č. 969 stanoví významnou mezinárodní spojku pro nákladní automobilovou dopravu v jižní části Polska mezi městy Nowy Targ a Nowy Sącz a také je jednou z hlavních příjezdových komunikací do historického města Zakopane a významné turistické destinace – polské části Tater.

Rozsah prací zahrnoval:
 • Demolici stávajícího mostu o délce 108,30 m, šíři 11,25 m.
 • Provedení velkoprůměrových pilot, základových patek, opěr, pilířů a železobetonových ližin,
 • Namontování vícesměrných hrncových ložisek na podpěrách v ose A a F.
 • Montáž ocelových nosníků VFT.
 • Provedení filigranu a železobetonové desky.
 • Provedení izolace mostovky za tepla – 1 926 m2 spolu s ochranou pod vozovkou tvrdolitým asfaltem – 1 332 m2.
 • Provedení monolitických říms spolu s živičným povrchem modifikovaným polymery – 663 m2.
 • Namontování odvodnění mostu – 332 bm a zařízení bezpečnosti provozu zábradelní svodidlo, mostní svodidlo a mostní zábradlí v dél. 178 m.
 • Provedení obrusné vrstvy ze směsi SMA 6526,50 m2.
 • Frézování povrchu na příjezdech do tl. 0,60 m – 5080 m2.
 • Demolice spodní stavby 5 842 m2 a silničních násypů 28 940 m3.
 • Provedení dešťové kanalizace v délce 1620 bm, silničního násypu zpevněného geosyntetikem 30 260 m3, zeminy stabilizované cementem – 4 720 m2, konstrukčních vrstev spolu s asfaltovými povrchy – 5 270 m2.
 • Provedení kruhového objezdu spolu se dvěma autobusovými ostrůvky.
 • Stavba chodníků 2 365,50 m2.
 • Montáž značek organizace provozu spolu se zařízeními bezpečnosti – ocelové silniční svodidla 462 bm a segmentové oplocení 175 bm.
 • Silniční práce provedení na KS 969 (KR4) – 529,0 bm spolu s ul. Karpacka (KR1) 57,70 bm.
 • Oborové práce: Provedení osvětlení silnic – 1 512 bm, rekonstrukce kabelových vedení nízkého napětí 94 bm a telekomunikačních vedení 130 bm.
 
 • Délka mostu: 166,50 m
 • Šířka mostu: 11,25 m