Polsko

Most Zgorzelec

MODERNIZACJA MOSTU W KM 202,403 LINII KOLEJOWEJ NR 274 WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC

Investor/Objednatel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Centrum Realizacji Inwestycji Oddział we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
 
Popis stavby:
Železniční trať číslo 274 tvoří významný spoj mezi Polskem a Německem. Dvoukolejový hraniční železniční most na řece Nysa byl postavený v 50. letech 19. století, je to kamenný viadukt římského typu - 30-polová kamenná konstrukce s délkou 472,90 m (délka polí 11,50 m - 28,21 m), s výškou 27,80 m a šířkou 9,95 m. Tři nejvyšší pole byly zničeny koncem 2. světové války a v roce 1952 byly oblouky z kamene a betonu obnoveny.

Práce byly prováděny ve dvou etapách, postupně pro každou z těchto dvou kolejí a spočívaly v: demolici kamenného zábradlí, říms a stávajícího kolejiště a také provedení železobetonové desky nového balastního koryta, epoxidové polyuretanové izolace v množství 5.656 m2, osazení prefabrikované ozdobné římsy a prefabrikovaného železobetonového zábradlí, montáž odvodnění HDPE v délce 475,50 m, očištění a lokální vysprávky betonových a kamenných částí, hydrofobizace a provedení antigraffiti nátěru nosné konstrukce na celkové ploše 21.578,00 m2. Kromě toho byly provedeny specializované kamenické práce na ozdobných kamenných prvcích v hodnotě 975.350 PLN vč. DPH, zpevnění svahového kuželu u opěry kamennou dlažbou na ploše 540,00 m2 a zpevnění těžkým kamenem břehů řeky Nysa Łużycka v objemu 650 m3.
 
  • Délka mostu: 472,90 m
  • Šířka mostu: 9,95 m
  • Výška mostu: 27,80 m