Polsko

Oława

REMONT ESTAKADY NAD LINIĄ PKP ORAZ ULICĄ MIEJSKĄ W KM 125+269 DROGI NR 94 W MIEJSCOWOŚCI OŁAWA, REMONT USTROJU NIOSĄCEGO ORAZ PODPÓR NA TERENIE PKP

Investor/Objednatel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Wrocław, ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław
 
Popis stavby:
 • Opravu podpěr č. 11 a 15 umístěných na území PKP – žst. Oława v km 154.352 tratě č. 132, v hodnotě 313.878,61 PLN bez DPH a v rozsahu:
 • Zvednutí nosné konstrukce a provádění prací za silničního a železničního provozu.
 • Demolice zkorodovaného betonového pláště ližiny a sloupů podpěr.
 • Výměny elastomerových ložisek v množství 27 ks.
 • Provedení nového železobetonového pláště sloupů a podpěr spolu s protikorozní ochranou betonových povrchů.
 • Opravu nosné konstrukce spolu s opravou podpěr č. 12, 13 a 14 umístěných na území PKP – žst. Oława v km 154.352 tratě č. 132, v hodnotě 5.783.816,51 PLN bez DPH a v rozsahu:
 • Provedení přechodných dopravních opatření na státních a krajských komunikacích – oprava estakády je prováděna za silničního a železničního provozu, po polovinách v úsecích cca 155 m.
 • Demolice nosné konstrukce – demolice: živičného povrchu, prvků vybavení (svodidla, zábradlí), modulových dilatací, železobetonových chodníkových podpěr, železobetonové mostovky na polích z trámů typ WBS a Płońsk, zkorodované části mostovky v monolitických polích, zkorodované vrstvy betonu na podpěrách č. 12, 13 a 14.
 • Provedení nové železobetonové mostovky spolu s podchodníkovými podpěrami v množství 705,6 m3.
 • Provedení izolace z natavovaného pásu na pryskyřičném základu v množství 4360 m2.
 • Provedení železobetonových chodníkových říms v množství 284,15 m3.
 • Provedení odvodnění mostovky – příčná a podélná drenáž mostovky a montáž kolektorů z trubek HDPE v délce 123,15 m.
 • Montáže prvků vybavení – montáž ochran před úrazem elektrickým proudem v množství 50,0 m, ocelových zábradlí v množství 583,0 m a svodidel v množství 583,0 m.
 • Provedení povrchů – na vozovce: obrusná vrstva z AS AKM 8S a ložní vrstva z litého asfaltu AS 11W v množství 3.035,84 m2, na chodníkových římsách ze syntetických živic tl. 5 mm v množství 1218,38 m2.
 • Provedení flexibilních dilatačních zařízení na bázi modifikovaného polyuretanu typ POLYFLEX PA 15 v množství 232,0 m.
 • Provedení opravy maltami PCC nosné konstrukce – nosných trámů typ WBS a Płońsk a také monolitických desek v množství 8595,1 m2 a protikorozní ochrany betonových povrchů v množství 9268,58 m2.
 • Provedení zabezpečení spodní části nosné konstrukce proti hnízdění ptáků v množství 3510,0 m2.
 • Opravu elektrického vedení nN silničního osvětlení v celkové délce 583,0 m a v hodnotě 158.376,24 PLN bez DPH.
 
 
 • Délka estakády: 286,18 m
 • Šířka estakády: 15,26 m