Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

Elastické mostní závěry
Elastické mostní závěry provádíme již od roku 1994. Elastický mostní závěr (EMZ) je vytvořen pružnou hmotou složenou z asfaltového pojiva. Jako pojivo pro EMZ používáme hmoty dodavatelů Gjerlev a/s - Tarcomastics, Crafco - Parking Lot Sealant ev. MC Bauchemie - Nafutekt Plus. Tato hmota je adhezně spojena s podkladem a přilehlými vozovkovými vrstvami. EMZ se navrhuje pro přenesení dilatačních pohybů do 50mm, výjimečně do 70mm. Šířka EMZ se pohybuje od 300mm do 500mm. EMZ jsou prováděny v souladu s TP80. Při realizaci EMZ je používán stroj na provádění asfaltových zálivek Crafco Supershot 60D.

Podpovrchové dilatační závěry Mageba Tenza Rail MBU30
Při provádění izolačních systémů na mostech rovněž provádíme podpovrchové mostní závěry (PPDZ). PPDZ jsou prováděny v souladu s TP86. Dodavatelem těchto závěrů je firma Mageba CS s.r.o. Podpovrchové závěry se navrhují pro přenesení dilatačních pohybů do celkového posunu 30mm.
PPDZ se skládá z pryžového pásu, výztuhy pryžového pásu, přítlačné lišty a těsnící hmoty. Závěr je osazován přímo na místě stavby do předem vybetonovaného betonového lože v mostu a závěrné zídce (nebo přechodové desce). V obrusné vrstvě vozovky nad PPDZ se provádí zálivka asfaltovou hmotou.

Vedoucí střediska
Ing. Tomáš Uwira

Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry
D1

Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry
Liptál

Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry
Plzeňská

Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry
Rousínov

Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry
Varín

Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry
Poruba