Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

D1

D1 MODERNIZACE ÚSEK 18, SO 204 MOST EV.Č. D1-171

Investor/objednatel: ŘSD ČR
 
Popis stavby:
Realizace PPDZ Mageba Tensa Rail MBU30 celkové délky 60 m.