Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

Liptál

I/69 MOST EV.Č. 69-007 PŘES SIRÁKOVKU V OBCI LIPTÁL

Investor/objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2007
Popis stavby:
Provedení elastických závěrů typu Tarcomastics.
Celková délka provedených závěrů 8 m. Rozměr závěrů 300 x 100 mm.