Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

Plzeňská

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SIL. II/647 UL. PLZEŇSKÁ OSTRAVA

Investor/objednatel: SSMSK
 
Popis stavby:
Realizace PPDZ Mageba Tensa Rail MBU30 celkové délky 80 m.