Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

Poruba

I/11 OSTRAVA – PORUBA, MOSTY EV.Č. 11-137 A, B, C

Investor/objednatel: ŘSD ČR
Termín realizace: 2016 - 2017
Popis stavby:
Realizace PPDZ Mageba Tensa Rail MBU30 celkové délky 120 m.