Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

Rousínov

ROUSÍNOV MOST EV. Č. 430-011

Investor/objednatel: SÚS Jihomoravského kraje
 
Popis stavby:
Provedení opravy elastických závěrů typu Tarcomastics.
Celková délka provedených závěrů 57 m. Rozměr závěrů je 500 x 50 mm.