Elastické a podpovrchové dilatační mostní závěry

Varín

MOST PŘES ŘEKU VARÍNKA V OBCI VARÍN

Investor/objednatel: Žilinský samosprávný kraj
 
Popis stavby:
Provedení elastických závěrů typu Crafco.
Celková délka provedených závěrů 14 m. Rozměr závěrů 500 x 100 mm.