Předpínání a statické zesilování konstrukcí

Předpínání a statické zesilování konstrukcí

Předpínáním a zesilováním konstrukcí se naše společnost zabývá již od roku 1997.

Certifikovaným systémem pro předpínání 1 až 27-mi lanových kabelů se soudržností i bez soudržnosti provádíme:

  • předpínání mostních konstrukcí kabely se soudržností i bez soudržnosti
  • zesilování mostních konstrukcí volnými kabely
  • možnost provádění usměrněného kabelu

 Možnost dopínatelnosti systému zesilování konstrukcí:
  • statické zajišťování a zesilování konstrukcí vnesením předpětí pomocí lan monostrand (zesilování mostních konstrukcí, základových pasů, statické zajišťování konstrukcí z cihelného i ostatního zdiva dopravních i pozemních staveb)
  • statické zajišťování a zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a tkaniny, statické zajišťování a zesilování konstrukcí pomocí systému vysokopevnostních nerezových táhel Stati-CAL.
  • vrtné a řezné práce diamantovými nástroji (bezotřesové vrtání železobetonu, kamene a cihel do průměru vrtu 300 mm)
  • diagnostiku staveb, projekční činnost a statické výpočty

Vedoucí střediska
Ing. Petr Dostálek

Předpínání a statické zesilování konstrukcí
Kolín

Předpínání a statické zesilování konstrukcí
Kočov

Předpínání a statické zesilování konstrukcí
Hradecká

Předpínání a statické zesilování konstrukcí
Svitavská

Předpínání a statické zesilování konstrukcí
Místecká

Předpínání a statické zesilování konstrukcí
Korejská