Sanace betonových konstrukcí

Sanace betonových konstrukcí

Naše společnost se dlouhodobě zabývá celou řadou speciálních technologií z oblasti sanačních prací.

Provádíme:

  • předúpravy povrchů betonu mechanickým čištěním a otryskáním vlhčeným pískem (přístroj TORBO)
  • reprofilací betonových a železobetonových konstrukcí - nanášení ručně, nástřikem nebo metodou suchého nástřiku betonu
  • provádění tenkovrstvých stěrek jako náhrady krytí výztuže, zamezení karbonatace betonu, vnikání vody a solí
  •  injektážní práce aktivovanými cementovými suspenzemi (injektáže kabelových kanálků předpjatého betonu, kaveren, hnízd a trhlin betonových konstrukcí, injektáže mezerovitého kamenného i cihelného zdiva)
  • injektáže epoxidovými, polyesterovými nebo akrylátovými pryskyřicemi (zaplnění kaveren, scelení trhlin v betonových nebo zděných konstrukcích vysokotlakou injektáží pomocí materiálu s nízkou viskozitou, vysokou pevností a přídržností k podkladu)
  • aplikace plastmalt do obtížně přístupných míst metodou injektování (zaplnění kaveren, aplikace vrstev z plastmalty pod mostní ložiska)

Vedoucí střediska
Ing. Petr Dostálek

Sanace betonových konstrukcí
Viadukt Babák

Sanace betonových konstrukcí
Domašovský tunel

Sanace betonových konstrukcí
Březová nad Svitavou

Sanace betonových konstrukcí
Most Bechyně

Sanace betonových konstrukcí
Vodojem Brno-Barvičova

Sanace betonových konstrukcí
Brno-Nový Lískovec