Silniční

most dálnice D1

MOST VYSOČINA, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODVODNĚNÍ MOSTU

INVESTOR/OBJEDNATEL: ŘSD ČR
 
Popis stavby:
Předmětem díla byla rekonstrukce mostu D1-178 Vysočina. Rekonstrukce mostu probíhala na 2 poloviny. Nejdříve byl rekonstruován levý most ve směru na Prahu, poté pravý. 

Délka mostu je 457 m, plocha nosné konstrukce 12 509 m2. Bylo odfrézováno vozovkové souvrství, odstraněna izolace a spojovací nátěr až na mostovkový plech, poté byl povrch mostovky otryskán, proveden penetrační nátěr, položena pásová izolace, ochrana izolace LA a dokončeno vozovkové souvrství v tl. 65 mm. Součástí rekonstrukce byla kompletní výměna odvodňovacího systému, kdy byl venkovní ocelový žlab nahrazen nerezovým v celkové délce 457 m, vnitřní ocelové potrubí průměru 500 (400) bylo nahrazeno potrubím ze sklolaminátu o stejném průměru. Dále bylo vyměněno kompletní zábradlí včetně výplní v celkové délce 914 m, provedena sanace přechodových oblastí a křídel mostu, provedena nová PKO konstrukce svodidel a vyměněny svodnice.