Silniční

Most Pasohlávky

MOST PŘES VODNÍ NÁDRŽ NOVÉ MLÝNY NA SILNICI I/52
U PASOHLÁVEK


Investor/objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 
Rekonstruce mostu zahrnovala zbourání stávající nosné konstrukce z betonových předpatých nosníků, odřezání úložných prahů stávajících piliřů nad hladinou vody a zesílení spodní stavby pro uložení nové nosné konstrukce mostu a lávky.
Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitá ocelobetonová konstrukce o čtyřech polích, uložená prostřednistvím příčníků na nové úložné prahy na rozšířenou spodní stavbu. Hlavní nosné prvky tvoří svařované nosníky ve tvaru písmene "I", které jsou pomocí příčníků spojeny v rošt nesoucí spřaženou železobetonovou desku mostovky.


Vozovková část je oddělena od cyklolávky svodidlem a na vnější straně cyklolávky je osazeno zábradlí výšky 1,3 m pro zajištění bezpečnosti cyklistů. Vozovka a cyklostezka se před mostem spojují do stejné nivelety a následně se na předpolí mostu opět výškově a směrově rozcházejí. Rozšířením mostu o konstrukci cyklolávky bylo dasaženo převedení nově budované cyklostezky bez potřeby budování dlaší konstrukce přes vodní nádrž.

Délka mostu: 113,25 m
Šířka mostu: 15,95 m
Výška mostu: 6,62 m