Silniční

Most Skřečoň

V KM 0,360 V KM 0,360 PŘES BOHUMÍNSKOU STRUŽKU, TRAŤ ČD A UL. JANA PALACHA

Investor/objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 
Popis stavby:
Jednalo se o demolici původní mostní konstrukce a výstavbu nového mostního objektu. Předmětný most převádí komunikaci I/67 přes trať ČD, Bohumínskou stružku a místní komunikaci.

Nosná konstrukce je tvořena dvěma hlavními ocelovými spojitými nosníky, zavěšenými na ocelové pylony (dva v podélném a dva v příčném směru). Nosníky jsou zavěšeny na pylony v semiharfovém uspořádání. Výška nosníků je 1,5 m z toho 0,75 m nad vozovkou a 0,75 m pod vozovkou. V příčném směru jsou hlavní nosníky spojeny ocelovými příčníky osově vzdáleny 3 m. Na příčnících je provedena spřažená železobetonová deska tl. 220 mm. Izolace na mostovce je provedena celoplošně z natavovacích modifikovaných asfaltových pásů tl. 5mm.

Založení mostu je hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm. Vnitřní podpěry jsou v příčném směru ve tvaru U se zaoblenou vnitřní částí a zkosením bočních stěn. Síly v pilířích jsou zachyceny příčnou předpínací výztuží.

Součástí realizace díla byla rovněž dodávka a montáž zábradelního svodidla a zábradlí.