Slovensko

Lávka Ružomberok

LÁVKA PRE PEŠÍCH CEZ REVÚCU, REKONŠTRUKCIA LAVICE CEZ VÁH

Invesor/objednávateľ: Mesto Ružomberok, nám. A. Hlinku 1, Ružomberok
 
Popis prác:
Práce na Lávke pre peších cez Revúcu pozostávali z vybúrania pôvodného oporného múru v mieste uloženia, debnenia a betonáže nových úložných prahov, montáže a uloženia Modulárnej lávky ML36 v celkovej dĺžke 21,00 m. Následne po uložení konštrukcie lávky, bola na strane od centra mesta zhotovená dvojramenná nájazdová rampa so schodmi a druhé rameno pre chodcov s obmedzenou schopnosťou pohybu s prevýšením 8% a dĺžkou 6,5 m.

Oceľová nosná konštrukcia lavice pre peších cez Váh o celkovej dĺžke 55,90 m a šírke 2,5 m bola po demontáži podláh očistená od starého protikorózneho náteru a korózie povrchov. Po obhliadke boli vymenené alebo vystužené jednotlivé prvky konštrukcie. Následne bola nanesená trojvrstvová protikorózna ochrana konštrukcie o celkovej ploche 644,5 m2 a namontovaná nová podlaha z jaseňového dreva.