Speciální zakládání

Speciální zakládání

V rámci speciálního zakládání staveb realizuje společnost vrtné maloprofilové práce. Díky technologickým možnostem užívaných vrtných souprav lze tyto prvky budovat prakticky v jakýchkoliv geologických podmínkách.
Strojové vybavení nám umožňuje provádět práce jak v prostorově stísněných podmínkách, tak i s použitím větších souprav dosahovat hloubek vrtů až 35 m. Provádíme maloprofilové vrtání do průměru paženého vrtu 324 mm. Naše technologie umožnuje provádět zemní kotvy trvalé , dočasné , mikropiloty , mikrozápory , hřebíkované stěny, kompenzační injektáže a také kompletní stavební jámy. Díky zkušenostem z oblasti zakládání staveb můžeme nabídnout návrhy technických řešení, zpracovávání variantních návrhů , poradenství případné optimalizace stávajících návrhů a to ve všech stupních projektové dokumentace včetně realizační.

Od května roku 2019 došlo  k posílení našeho strojového parku o vrtací soupravu pro realizaci velkoprofilových pilot. Jedná se o vrtnou soupravu o hmotnosti 60 t, díky které bude možné realizovat piloty o průměru 520 mm až 1.200 mm do hloubky 21 m. Realizace vrtů probíhá rotačně-náběrovým způsobem pod ochranou pažnice či bez.
    Tímto krokem rozšiřujeme stávající nabídku, kde realizujeme kompletní sortiment maloprofilového vrtání , kotvy , hřebíky , mikrozápory , zápory , mikropiloty  do průměru 320 mm pažené.  
Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte s požadavkem na vypracování cenové nabídky, popřípadě Vám můžeme nabídnout pomoc při návrhu technického řešení nebo variantního řešení ve všech stupních projektové dokumentace včetně realizační.

Kontakt: Ing. Jana Kořínková
e-mal: korinkova@firesta.cz
tel: 702 233 082
Druhy speciálního zakládání:
  • Mikropiloty
  • Velkoprofilové piloty
  • Horninové kotvy
  • Zápory
  • Hřebíkové stěny
  • Kompenzační injektáž

Vedoucí střediska
Rostislav Zouhar

Speciální zakládání
FRÝDEK-MÍSTEK

Speciální zakládání
Chlístov

Speciální zakládání
Letovice

Speciální zakládání
Měřín

Speciální zakládání
Opatovice

Speciální zakládání
Jedovnice