Provizorní mosty a podpěrné konstrukce

Provizorní mosty
a podpěrné konstrukce

Svými kapacitami realizujeme podpěrné konstrukce PIŽMO, ŽBM 30 a montáže silničních provizorních mostů různých typů.
 
Podpěrné konstrukce – PIŽMO a ŽBM 30
Naše firma je pro dodávky dočasných podpěrných konstrukcí (mimo jiné lehké prostorové systémy) vybavena ocelovou konstrukcí železničního mostu ŽBM 30 a dílci mostního pilíře PIŽMO. Dodávky uvedených podpěrných konstrukcí nabízíme včetně zpracování projektu. Z konstrukce ŽBM 30 je možné sestavit nosníky podpěrné skruže až do rozpětí 30 metrů (bez mezilehlých podpor), což umožňuje překonání větších překážek, snížení výměry plochy dočasného založení a celkového objemu pilířů podpěrné skruže.

 
Silniční provizorní mosty
Pro dočasné převedení veřejného silničního provozu nebo zřízení přístupů na staveniště přes překážky (vodní tok, silnice, železniční trať, budovaná podzemní stavba) je naše firma vybavena provizorními mosty typu MS, TMS a pro tento účel je rovněž možné použít konstrukci ŽBM 30. Provádíme také montáže a demontáže silničních mostních provizorií typu MMS, MMT-100, PN (Vítkovice), Deskové (KVARTO), Bailey Bridge a ŽM16.

Vedoucí střediska
Ing. Dalibor Václavík