Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě

Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě

Středisko inženýrských sítí založené v roce 2001 navázalo na již dříve prováděné práce vodohodspodářského a inženýrského charakteru a specializuje se především na výstavbu vodovodů, kanalizací, vodojemů, ČOV, kolektorů a podobně.
Veškerou pokládku inženýrských sítí jsme schopni zajistit jak klasickou výkopovou, tak i bezvýkopovou technologií. Spektrum naší činnosti sahá od oprav a rekonstrukcí inženýrských sítí v městských aglomeracích, rekonstrukcí chodníků a úpravy zeleně po vysoce specializované inženýrské stavby, výstavby kolektorů a podobně.

Mezi hlavní činnosti patří:
  • výstavba gravitační i tlakové kanalizace
  • výstavba ČOV
  • výstavba vodovodů a vodojemů
  • výstavba komunikací, zpevněných ploch a chodníků

Vedoucí střediska
Martin Hájek

Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě
Brno-Milady Horákové

Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě
Brno-Komárov

Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě
Poděbradova

Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě
Klepačov

Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě
Brno-Lerchova

Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě
Nemojov