Výroba asfaltových směsí

Výroba asfaltových směsí

Obalovna SW s.z o.o. Jastrzebie Zdroj je dceřinou společností fy. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Obalovna SW s.zo.o. navazuje na výrobu společnosti Polcab v Mszaně. Původní obalovna byla z Mszany přemístěná na nový pozemek na ulici Debina ve městě Jastrzebie Zdroj. Svou polohou může obalovna dodávat asfaltové směsi na území Moravskoslezského kraje do okresů Karviná, Ostrava, Opava, Frýdek Místek. Obalovna SW s.zo.o. se zabývá výhradně výrobou horkých obalovaných asfaltových směsí, které jsou produkovány v obalovně BERNARDI MIC S125 s maximálním hodinovým výkonem 200 tun za hodinu. Obalovna je po přemístění a rekonstrukci zejména odprašovacích filtrů v provozu od roku 2017 a vyznačuje se ekologickým provozem a výkonem, který pokrývá potřeby smluvních i nepravidelných odběratelů.

Všechny směsi jsou vyráběny dle platných norem - zejména pak ČSN EN 13108. Na obalovně je zaveden systém SŘV dle ČSN EN 13108 a QMS dle ČSN EN ISO 9001. Směsi jsou rovněž schváleny ze strany Ředitelství silnic a dálnic České republiky pro použití na vozovkách I. - III. třídy.
Typy vyráběných směsí:
AC 22 P KR 3-7, AC 16 P KR 1-7, AC 22 W KR 1-7, AC 16 W KR 1-7, AC 11 W KR 1-4, AC 11 S KR 1-2, AC 11 S KR 4-7, AC 8 S KR 1-4, SMA 11 KR 5-7, SMA 8 KR 5-7, ACP 22 S, ACP 22 +, ACP 22, ACP 16 S, ACP 16 +, ACP 16, ACL 22 S, ACL 22 +, ACL 22, ACL 16 S, ACL 16 +, ACL 16, ACO 11 S, ACO 11 +, ACO 11, ACO 8, SMA 11 S, SMA 11 +, SMA 11

Uvedené směsi je nutné objednávat min. 1 týden před plánovaným odběrem a jsou vyráběny pro smluvní odběratele.

Kontakt pro obalovnu, zpracování cenové nabídky
Ing. Jan Stupka

Kontakt pro obalovnu, zpracování cenové nabídky
Jolanta Franková