Železniční

Most Krasíkov

ČD DDC OPTIMALIZACE TÚ KRASÍKOV-ČESKÁ TŘEBOVÁ SO 51-19-01 MOST V KM 24,539

Investor/objednatel: SŽDC s. o., Stavební správa Olomouc
 
Popis stavby:
Jedná se o nový most o pěti polích, který přechází údolí řeky Moravská Sázava. Spodní stavbu tvoří železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly a železobetonové stěnové pilíře. Založené na velkoprůměrových pilotách. Nosná konstrukce je spojitá spřažená ocelobetonová, se dvěma hlavními ocelovými nosníky pod každou kolejí, půdorysně v oblouku. Rozpětí 21+30+30+30+19,9 m. Nosná konstrukce má železobetonové příčníky. Ložiska jsou elastomerová. Součástí mostu je protihluková zeď.