Železniční

most Břeclav

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 80,930 TRATI HOHENAU (ÖBB) - PŘEROV, BŘECLAV - POŠTORNÁ

Investor/objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa východ

 
Popis stavby:
Mostní objekt se nachází v katastrálním území Poštorná, místní části města Břeclav na železniční trati Hohenau - Přerov v mezistaničním úseku trati. Objekt přemosťuje odlehčovací rameno řeky Dyje a převádí dopravu 2. tranzitního železničního koridoru, který je součástí "Severojižní magistrály".

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Tři po sobě jdoucí konstrukce v původním stavu byly nahrazeny mostem o jednom otvoru dle požadavku Povodí Moravy.

Nová nosná konstrukce mostu je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Hlavní nosníky působí jako tzv. "síťový oblouk", kdy trám hlavního nosníku je vyztužen netuhým obloukem a prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém táhel v síťovém uspořádání. Uložení mostu je šikmé, s přesazením hlavních nosníků o délku 8,07 m. Teoretické rozpětí hlavních nosníků činí 97,50 m. Každou kolej převádí jednokolejný most - jde tedy o dvě jednokolejné nosné konstrukce.
 
  • Délka mostu 129,9 m
  • Šířka mostu 16,9 m
  • Výška mostu 15,64 m
  • Celková hmotnost konstrukce 1 950,6 t