Železniční

most Chrlice

REKONSTRUKCE MOSTU TR.Ú. BRNO ​PŘEROV V KM 8,172 - CHRLICE

Investor/objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
 
Popis stavby:
Stavebním záměrem bylo odstranění havarijního stavu mostního objektu a zajištění bezpečnosti železničního provozu. Stavba byla zajímavá rychlostí a rozsahem prací provedených ve výluce železničního provozu, dále podchycením konstrukce mostu při vybourání nevyhovující klenby a také celkovým množstvím všech rekonstrukčních prací. Výsledkem je obnovený most, jehož technické parametry vyhovují traťové třídě D4, traťové rychlosti 90 km/h a mostnímu průjezdnímu průjezdu MPP 2,5 R. Byly provedeny tyto práce: 
  • zmonolitnění kamenné části mostu injektáží s hloubkovým přespárováním lícních kvádrů
  • nová železobetonová vana kolejového lože a celková rekonstrukce odvodnění mostu s hydroizolací nosné konstrukce
  • přenesení zatížení do pevných neogenních jílů pomocí mikropilot
  • původní porušená kamenná klenba ve 4. otvoru byla nahrazena novou železobetonovou