Železniční stavby

Brno-Komárov

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ DO KOMÁROVA V ÚSEKU OD ZASTÁVKY KONOPNÁ PO SMYČKU KOMÁROV

Investor/objednatel: Dopravní podnik města Brna a.s.
 
Popis stavby:
Předmětem stavby byla rekonstrukce cca 440 m dlouhého dvoukolejného úseku tramvajové trati mezi zastávkami Konopná a Komárov. Stavba zahrnuje rekonstrukci (výměnu) kolejového roštu v koleji č.1 od označníku zastávky Konopná (směr smyčka) po začátek výhybky smyčky Komárov v celkové délce 443,8m. V koleji č.2 od označníku zastávky Konopná (směr smyčka) po označník nástupní zastávky Komárov v celkové délce 416,4m. Stavba řeší odstranění kolejového roštu včetně kolejového lože, zřízení nového kolejového lože a kolejového roštu sestávajícího z nových kolejnic tvaru 49E1 a NT1 a nových betonových pražců se systémem bezpodkladnicového pružného upevnění. Kolejnice jsou opatřeny pryžovými bokovnicemi pro snížení emise hluku a dále kolejnicovým příčným propojením. Kolej je zřízena jako bezstyková s otevřeným tramvajovým svrškem.

Stavba dále řeší stavební úpravy tramvajového mostu přes vodoteč Ponávka. Součástí těchto stavebních úprav je rekonstrukce izolace, betonové spádové vrstvy a odvodnění.
Součástí stavby jsou dále úpravy zabezpečovacího zařízení (demontáž a následná montáž venkovních prvků zařízení ovládání výměny) a také úpravy stávajícího trakčního vedení s ohledem na směrovou a výškovou úpravu kolejí oproti stávajícímu stavu.