Železniční stavby

Brno-Milady Horákové

REKONSTRUKCE ULICE MILADY HORÁKOVÉ
 

Investor/objednat: Statutární město Brno

Sdružení FIRESTA a. s. - DS Brno s.r.o.

Popis stavby:
V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce ulice v délce 656 m. Byla provedena nová jednotná gravitační kanalizace vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, veřejné osvětlení, trolejové vedení, napájecí kabely DPMB, komunikace a tramvajová trať.

Tramvajová trať:
Byla provedena kompletní rekonstrukce tramvajové trati v úseku Koliště – Černopolní. Vzhledem k požadavkům na snížení hlukové zátěže je kolej provedena v celé délce 656,95 m v odhlučněné úpravě a v části tramvajové trati jsou navíc použity antivibrační rohože. Kolejnice je uložena na panelech. Tramvajová trať je vedena po zvýšeném tělese. V rámci tratě byly realizovány dvě tramvajové zastávky.

Dále bylo realizováno trolejové vedení a napájecí kabely DPMB vedené v 9-ti komorovém multikanálu v délce 843 m včetně 6-ti šachet. V rámci rekonstrukce trolejového vedení v délce 730 m bylo realizováno 42 ks nových stožárů.

Komunikace:
Na celé ulici byla provedena komunikace s obrusnou vrstvou z gumoasfaltu ve výměře 5 211 m2 vč. 42 ks uličních vpustí. Na ulici vede oboustranný chodník ze zámkové dlažby o výměře 4 085 m2. Podél chodníku bylo provedeno osazení ochranného zábradlí typu HICON bez svislých prvků (spojeno sponami). Na komunikaci se realizovalo nové vodorovné a svislé dopravní značení. V rámci komunikací a tramvajové tratě byla zvýšena únosnost podloží technologií výměny podloží a vápněním.