Železniční stavby

Brno-Purkyňova

MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA HRADECKÁ - PURKYŇOVA
 

Investor/objednatel: Statutární město Brno

 

Popis stavby:
V rámci této rekonstrukce došlo k úpravám komunikací, chodníků, přeložek sítí, kanalizace, prodloužení tramvajové tratě v délce 735 m dvoukolejně včetně zřízení 4 zastávek, zřízení nové dvoukolejné smyčky včetně jejího napojení dvoukolejnou tratí v délce 400 m do vozovny Medlánky a opravě mostu.