Železniční stavby

most Břeclav

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 80,930 TRATI HÖHENAU (ÖBB) - BŘECLAV - POŠTORNÁ
 

Investor/objednatel: SŽDC, s. o., Stavební správa východ

 

Popis stavby:

Železniční spodek a svršek byl upraven v délce 6,97 km až po státní hranici s Rakouskem. Bezstyková kolej byla zřízena v délce 6,97 km, kolejové lože na mostu je z amfibolitu. Kolejnice byly použity UIC 60 s betonovými pražci bez podkladnic.

Práce probíhaly za částečného provozu vždy jedné koleje.