Železniční stavby

Tramvajová trať Bohunice - Starý Lískovec

Stavební úprava tramvajové trati Bohunice - Starý Lískovec, etapa I., úsek Krematorium - Osová

Investor/objednatel: 
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Popis stavby: V rámci stavby došlo ke snesení a likvidaci tramvajového svršku s kolejovým ložem na cca 1 440 m dlouhé dvojkolejné tramvajové trati, na cca 173 m koleje ve smyčce Švermova a na cca 85 m koleje ve smyčce Starý Lískovec, včetně souvisejících kolejových objektů ve smyčce Švermova. Součástí stavby je i  245 m dlouhý výběhový úsek trati před jejím vlastním začátkem, kde byl snesen a zlikvidován pouze tramvajový svršek koleje z centra.
Stavba byla realizována z nového materiálu a to včetně kolejových konstrukcí. Ve výběhovém úseku bylo v koleji do centra provedeno doplnění pražcových kotev, výměna krátkého úseku kolejového roštu před výhybkou V702 a optimalizace GPK. Koleje byly směrově i výškově vyrovnány automatickou strojní podbíječkou a odhlučněny pomocí pryžových bokovnic. Součástí obnovy svršku jsou i příčná kolejnicová propojení a odsávání napájení. Součástí stavby je i obnova nástupních hran dotčených nástupišť v návaznosti na geometrickou polohu přilehlé koleje.
V rámci objektu trolejového vedení byla nahrazena část trakčních stožárů stožáry novými a bylo obnoveno trolejové vedení. Dále došlo k rekonstrukci stávajících trakčních kabelů a sítí. Rekonstrukce byla realizována na osmi dílčích úsecích.