Manipulace s nosnými konstrukcemi mostů

Manipulace s nosnými konstrukcemi mostů

Specializované středisko 11 se v rámci firmy zabývá manipulacemi s nosnými konstrukcemi mostů, zejména synchronním zvedáním, spouštěním a výsuny mostních konstrukcí, obecně manipulacemi s velmi těžkými břemeny pomocí hydraulických válců a automatizovaných hydraulických systémů.
 
V roce 2000 se naše firma vybavila jako první v ČR počítačem řízeným synchronním systémem ENERPAC, určeným k rovnoměrnému a kontrolovanému zvedání a spouštění těžkých břemen.

Synchronizace je prováděna počítačem automaticky, na základě sledovaných údajů o zdvihu břemene a rozložení tíhy na jednotlivé hydraulické válce. Díky tomuto systému lze docílit v průběhu manipulace s nosnou konstrukcí značné časové úspory, za současného dodržení vysoké přesnosti v toleranci zdvihu břemene (do 1 mm). Do zvedaných konstrukcí nejsou vnášena nežádoucí dodatečná napětí a celá manipulace se stává značně bezpečnější. Z průběhu zvedání/spouštění je pořízen protokol, kde jsou ukládány ve zvolených intervalech údaje o zdvihu konstrukce a tlačné síle hydraulických válců.

Pro realizace zakázek jsme vybaveni různými typy hydraulických válců o celkovém výkonu 18.500 tun, vysokotlakými čerpadly, vlastníme 2 systémy ENERPAC pro synchronní zvedání/spouštění a 2 hydraulické systémy ENERPAC pro výsuny mostních konstrukcí.
 
OBLASTI, KDE LZE EFEKTIVNĚ SYNCHRONNÍ SYSTÉM UPLATNIT:
  • zvedání/spouštění mostů včetně spojitých o několika polích, ukládání na ložiska
  • zvedání budov a hal
  • zvedání a vyvažování plošin, jeřábových drah
  • horizontální přemisťování těžkých břemen
  • zvedání/spouštění těžkých strojů

Vedoucí střediska
Ing. Dalibor Václavík