Veřejné parky

Park Brno-Koliště

PARK KOLIŠTĚ A MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ V BRNĚ

Investor/objednatel: Statutární město Brno
Termín realizace: 07/2012 - 11/2013
Sdružení FIRESTA a. s. – DS Brno s.r.o.
Popis stavby:
Předmětem díla byla realizace jednotlivých stavebních objektů: rekonstrukce prostoru pomníku Rudé Armády na Moravském náměstí v Brně vč. restaurátorské opravy sochy vojáka, který je dílem Vincence Makovského a je kulturní památkou. Dále pak rekonstrukce parku „Koliště III – za Janáčkovým divadlem“.

Oprava sochy vojáka spočívala v demontáži a odvozu do restaurátorské dílny, sejmutí povrchového znečištění, inhibice povrchu a povrchová úprava, zpětné montáže. Stávající kamenné zídky u pomníku byly rozebrány a po sanaci podloží mikropilotami byly obnoveny do původní podoby. Nově byly objeveny podzemní prostory pod pomníkem, kde došlo k sanaci betonových konstrukcí a vnitřních prostor. Rovněž kamenné dlažby a schodiště v okolí pomníku bylo demontováno a všechny tyto kamenné prvky byly očištěny, osazeny zpět podle původních plánů, přespárovány a naimpregnovány. Kamenná mozaika v ploše 687 m2 u pomníku byla zcela odstraněna a ručně vyskládána z oblázků. Zpevněné plochy areálu pomníku byly kompletně zrekonstruovány do původního materiálového i výškového stavu. Kromě pochozích ploch byl na tyto kamenné prvky a podstavec sochy použit nanohydrofobizační nátěr zabraňující předčasnému znečištění.

Dále byly rekonstruovány parkové komunikace a zpevněné plochy chodníků. Konstrukce chodníků byla zhotovena z betonové dlažby v ploše 1 744 m2. Pro parkové pěší komunikace byl zvolen mlatový nebo dlážděný povrch, kamenná dlažba z kostek 2 698 m2. Pro společný chodník a cyklotrasu v horním chodníku byl zvolen asfalt 1 248 m2.

V parku pod Janáčkovým divadlem došlo k rekonstrukci vodních prvků – fontán. Tyto fontány byly vybaveny novu technologií v nových šachtách a také novým připojením. Jedná se o kašnu z železobetonové mísy z bílého betonu s kamennou obrubou, kašnu s plastikou a 2 kašny s kamenným lemem.

Byly nově vybudovány odpočívadla a plochy pro volnočasové aktivity, mobiliář – šachové stolky, dubové lavice, kovové lavice, herní prvky pro děti, pítko. V rámci rekonstrukce došlo i k vegetačním úpravám, které spočívaly jednak v ochraně stávajících stromů, kácení a inventarizaci dřevin a nové výstavbě stromů, keřů a květinových záhonů. Jednalo se celkem o 4 570 ks keřů, rostlin, stromů a obnovu trávníků o ploše 13 447 m2.

Dále byly nově vybudovány veškeré inženýrské sítě, včetně veřejného osvětlení.