Stavíme
pro Vás

Prodloužení tramvajové trati
z Osové ke Kampusu MU v BohunicíchZačátek výstavby projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“. Hlavní dominantou projektu je tramvajová trať, která bude situovaná ze stávající zastávky Osová až ke Kampusu MU v Bohunicích. Celková délka budovaného úseku tramvajové trati činí 912 m z toho 430 m budou tramvaje projíždět tunelem, který se realizuje výkopovou metodou. Nejvýše možný výškový rozdíl, který budou tramvaje překonávat bude cca 30 m. Jedná se o dvoukolejnou trať, na které vzniknou dvě nové tramvajové zastávky, jedna v blízkosti silnice Jihlavská a druhá před areálem FN Brno. Zde na videu můžete vidět začátek výkopových a hloubených prací, konkrétně podzemní železobetonový stěny, pažící stěny, výkop a odvoz těžené zeminy. Stavba byla zahájena na jaře roku 2020 a ukončena koncem roku 2022.

ocenění

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Mostní Dílo roku 2017
cena Ministerstva dopravy České republiky

ocenění

2. místo v soutěži TOP stavební společnost 2018

TOP stavební společnost 2018

ocenění

5th European Steel Bridge Awards 2018

THE RAILWAY BRIDGE LINE HOHENAU-PREROV

Vítěz kategorie Silniční a železniční mosty 2018

ocenění

Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I, rekonstrukce kanalizace a vodoodu

Vodohospodářská stavba 2017
 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou

ocenění

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a Kremelice na Opavsku

Stavba roku 2017
Více ocenění

O SPOLEČNOSTI

Firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby vznikla v Brně v roce 1990 jako firma soukromá. Svoji činnost zahájila pouze s 10-ti zaměstnanci.
V roce 1997 se transformovala na akciovou společnost a v současné době zaměstnává více než 500 kvalifikovaných kmenových pracovníků.
 
Více o nás