Stavíme
pro Vás

ocenění

5th European Steel Bridge Awards 2018

THE RAILWAY BRIDGE LINE HOHENAU-PREROV

Vítěz kategorie Silniční a železniční mosty 2018

ocenění

Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I, rekonstrukce kanalizace a vodoodu

Vodohospodářská stavba 2017
 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou

ocenění

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a Kremelice na Opavsku

Stavba roku 2017

ocenění

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Stavba Jihomoravského kraje 2016
1. místo v soutěži v kategorii DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

ocenění

Optimalizace vodovodní sítě - BLANSKO, KLEPAČOV

Stavba Jihomoravského kraje 2016
3. místo v soutěži v kategorii VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
Více ocenění

O SPOLEČNOSTI

Firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby vznikla v Brně v roce 1990 jako firma soukromá. Svoji činnost zahájila pouze s 10-ti zaměstnanci.
V roce 1997 se transformovala na akciovou společnost a v současné době zaměstnává více než 450 kvalifikovaných kmenových pracovníků.
 
Více o nás