Silniční stavby

Silniční stavby

Rekonstrukce a výstavba komunikací tvoří významnou oblast našich činností.
V oboru silničního stavitelství na pozemních komunikacích realizujeme stavby jak v intravilánu tak v extravilánu. Spektrum naší činnosti zasahuje od rekonstrukcí až po výstavbu nových městských komunikací, polních cest, parkovacích a zpevněných ploch.

Ředitel
Pavel Vacek

Vedoucí střediska jih
Ing. Martin Plaček

Silniční stavby
Modernizace D1

Silniční stavby
Silnice na koruně hráze elektrárny Dalešice

Silniční stavby
Ulice Lerchova

Silniční stavby
Silnice II/273

Silniční stavby
Polní cesty v k.ú. Slopné