Silniční

most Hraniční dálnice D8

DÁLNICE D8 PRAHA - ÚSTÍ N.L. - STÁTNÍ HRANICE ČR/SRN, STAVBA 0807/II KNÍNICE - HRANIČNÍ MOST

Investor/objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 
Popis stavby:
Jedná se o novostavbu spojité trámové ocelobetonové konstrukce sestávající se z ocelového truhlíku a železobetonové desky o 6-ti polích, samostatný pro každý most. Rozpětí jednotlivých polí vztažená na osu komunikace jsou 58,40 + 4 x 73,00 + 58,40 m. Konstrukční výška komorového průřezu je 3,65 m. Spodní stavba mostu je tvořena dvěma krajními opěrami a 5-ti mezilehlými pilíři. Ty jsou železobetonové, konstantního průřezu tvaru čočky, duté, průlezné se stropy po 5 m, bedněny metodou překládaného bednění s pracovním záběrem vysokým 5 m.
  • Délka mostu: 430,00 m
  •  Výška mostu nad terénem: 56 m
  •  Hmotnost ocelové konstrukce: 3 485 t
  •  Plocha protihlukové stěny: 3 578 m2