Železniční

most Znojmo

ELEKTRIZACE TR.Ú. VČ. PEÚ ŠATOV ZNOJMO SO 04-19-01 MOST V KM 99,297 "ZNOJEMSKÝ VIADUKT"

Investor/objedntale: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc